axa

Ako to je s poistkou auta od Axa

Zákonná poistka od poisťovne Axa pre vozidlá poistené v rámci PZP platí na Slovensku, ale aj v zahraničí. V zahraničí ide o krajiny, ktoré sú zapojené do Kancelárie zelenej karty. V prípade, ak budete cestovať do iného štátu, musíte si tam dohodnúť hraničné poistenie.

Zelená karta platí v týchto typoch krajín:

  • prvým typom sú krajiny Európskej únie, ktoré sú členmi Kancelárie zelenej karty, v prípade Českej republiky získavate aj asistenčné služby na úrovni Slovenska
  • druhým typom sú krajiny, ktoré síce nie sú členmi Európskej únie, ale ide o krajiny v Európe, napríklad Švajčiarsko alebo niektoré severské štáty
  • tretím typom sú tie krajiny, ktoré sú síce členmi Kancelárie zelenej karty, ale nenachádzajú sa na Európskom kontinente, napríklad Izrael, Turecko a Rusko

Povinné zmluvné poistenie slúži primárne na pokrytie škôd spôsobených prevádzkou motorového vozidla na cestných komunikáciách voči tretej strane. Sú však situácie, kedy ide o výluky poistenia, prípadne o obmedzenia vzhľadom na výšku poistného plnenia.

Problematické sú z tohto pohľadu nasledovné udalosti a situácie:

  • škody spôsobené na vlastnom vozidle alebo posádke vlastného vozidla, pokiaľ nie sú dojednané individuálne pripoistenia, ktoré predmetné udalosti kryjú
  • škody spôsobené manželovi, manželke alebo osobám žijúcim v spoločnej domácnosti, na toto sa povinné zmluvné poistenie nevzťahuje a ide o výluku poistenia
  • škody spôsobené pod vplyvom alkoholických nápojov či omamných látok, kedy má poisťovňa nárok na preplatenie časti alebo celého poistného plnenia

BIELA A ZELENÁ KARTA

MEDZI ZÁKLADNÉ POVINNOSTI VODIČA NA CESTÁCH PATRÍ POVINNOSŤ MAŤ PRI SEBE VŠETKY DOKLADY PREUKAZUJÚCE UZATVORENIE A PLATNOSŤ POISTNEJ ZMLUVY PRE PRÍPAD ŠKÔD SPÔSOBENÝCH MOTOROVÝM VOZIDLOM. NA SLOVENSKU JE TO BIELA KARTA, V ZAHRANIČÍ ZAS ZELENÁ KARTA.

Asistenčné služby: áno či nie?

Axa poskytuje všetkým poistníkom k svojmu zákonnému poisteniu rovnakú úroveň asistenčných služieb. Získavate ich automaticky a tiež bezplatne. Zaplatiť si však viete aj tzv. asistenčné služby Max, ktoré majú vyššie limity a sú tiež o niečo komplexnejšie.

Štandardné asistenčné služby zahŕňajú najmä:

  • pomoc pri menších problémoch ako sú napríklad zabuchnuté kľúče či prepichnutie pneumatiky, ale aj opravu väčších problémov na mieste, prípadne odtiahnutie vozidla
  • pri nehode alebo poruche náhradné ubytovanie, taxi, repatriáciu vozidla do vlasti v prípade zahraničia či cestu na vyzdvihnutie opraveného vozidla v zahraničí
  • právnu asistenciu či komplikované jednania s dopravnými policajtmi, kde je možné si zvýšiť pri asistenčných službách Max poistný limit a zabezpečiť tak lepšiu ochranu
  • opravu či výmenu pneumatiky za rezervu, vyčerpanie a zámenu paliva pri natankovaní nesprávneho paliva a zorganizovanie náhradného vozidla pri nehode a poruche

Zľavy

Cena povinného zmluvného poistenia v poisťovni Axa je ovplyvnená viacerými podmienkami a parametrami. Ide predovšetkým o dobu poistenia bez poistnej udalosti, ale aj o spôsob uzatvorenia poistenia, spôsob platby za poistné či o počet iných poistných zmlúv.

Ak ide o ceny PZP  v poisťovni Axa, môžete si ich znížiť cez nasledovné zľavy:

Bonus za bezškodový priebeh: Prvou kategóriou cenového zvýhodnenia je bonus za bezškodový priebeh. Tu sleduje poisťovňa počet mesiac, počas ktorých vodič nemal škodovú udalosť z pohľadu povinného zmluvného poistenia. Maximálna výška zľavy pri bezškodovom priebehu je až 60 % z pôvodnej ceny poistenia a získate ju za 120 a viac mesiacov.

Zľava za uzatvorenie online: To, že uzatvoriť povinné zmluvné poistenie je najpohodlnejšie z domu cez internet, je zrejme jasné každému. Axa však takýchto spôsob online uzatvorenia poistky dokonca odmeňuje dodatočnou zľavou a to vo výške 10 % zľavy z ceny zákonnej poistky. V prípade PZP od tejto poisťovne je to teda nielen pohodlné, ale aj výhodné.

Ďalšie špecifické zľavy: Treťou skupinou zliav, ktoré poisťovňa Axa ponúka, sú zľavy vyplývajúce z individuálnej situácie a sú tie, ktoré sú ušité na mieru. Ak máte v poisťovni uzatvorenú aj inú poistnú zmluvu, môžete získať zľavu do výšky 5 %. Zľavu až do 15 % môžete získať aj za váš vek a tí, čo majú ZŤP. Taktiež môžete získať zľavu pri platbe na rok.

VÝHODNEJŠIA ROČNÁ PLATBA

SPOMÍNANÁ ZĽAVA PRI PLATBE POISTNÉHO NA CELÝ ROK VOPRED ČINÍ 10 % Z PÔVODNEJ CENY POISTNÉHO ZA PZP. SAMOZREJME, AK VÁM TO SITUÁCIA AKTUÁLNE Z NEJAKÉHO DÔVODU NEDOVOĽUJE, MÔŽETE PLATIŤ POISTKU AJ VO FORME POLROČNÝCH ALEBO ŠTVRŤROČNÝCH SPLÁTOK.

Kontakt a výpoveď 

Či už potrebujete nejaké informácie, hľadáte cenník, potrebujete konkrétne tlačivo alebo chcete podať výpoveď, môžete poisťovňu kontaktovať viacerými spôsobmi. Na výber máte písomný kontakt alebo telefonický kontakt a to zo Slovenska aj zahraničia.

Tu sú najdôležitejšie kontaktné údaje na poisťovňu podľa situácie:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Infolinka : Ak hľadáte viac informácií ohľadom poistenia auta či konkrétnych poistných podmienok, môžete kontaktovať infolinku na telefónnom čísle +421 2 2929 2929 a to zo Slovenska aj zo zahraničia. Informácie získate v pracovných dňoch od 08:00 do 18:00. Na tejto telefonickej linke môžete nahlásiť aj poistnú alebo škodovú udalosť.

Telefón pre asistenčné služby: V prípade poruchy na vozidle, v prípade poistnej alebo škodovej udalosti či v prípade nehody môžete kontaktovať asistenčné služby poisťovne Axa 24 hodín denne a 365 dní v roku. Asistenčná linka +421 2 2929 2929 je k dispozícii nonstop bez ohľadu na to, či voláte z domu alebo zo zahraničia.

Výpoveď a zrušenie: V prípade, že chcete doručiť poisťovni výpoveď poistnej zmluvy alebo nahlásiť jej zrušenie z dôvodu predaja vozidla či kvôli inej situácii, môžete na to využiť poštovú adresu pre písomnú korešpondenciu. Tlačivo pre výpoveď nájdete aj na webových stránkach poisťovne alebo všeobecne na internete.